Muziekmiddag

De jaarlijkse Muziekmiddag is intussen een van de paarlen geworden aan het flonkerende snoer van vaste clubevenementen.

Met wel zeventig liefhebbers van de gevarieerde genres van onze muzikanten Ruud de Nooij, Frits van der Bie en Marc de Koninck die zich een lange dag kostelijk vermaakten met eerst de wekelijkse koffie, dan de speciaal voor de gelegenheid geprepareerde en voortreffelijk smakende driegangen-lunch en tenslotte de tweeëneenhalf uur durende muzikale verwennerij door The Old Boys.

Holland club Tenerife

Hun warme klanken stuwden de temperatuur flink omhoog in de - wegens de onstuimige weersomstandigheden - afgesloten restaurantruimte, die schitterend door Ria Brinkert was versierd met tafelstukjes waarin levende, uit Nederland ingevlogen, krokusjes prijkten en met de naam van het optredende krasse trio in gulle gouden letters aan de wand. Geen wonder dat hoewel het buiten zienderogen opknapte, er vrijwel geen luchtjes werden gehapt op het terras omdat niemand de toonkunsten - waarop veelal ook uitbundig werd gedanst - en de sfeer binnen wilde missen.